Hvordan behandler man en spiseforstyrrelse?

En spiseforstyrrelse er en sygdom med en række undergrupper. De har alle forstyrret spisning tilfælles. De mest kendte spiseforstyrrelser er anoreksi, bulimi, ortoreksi og BED. Dette indlæg vil ikke gå i dybden i de forskellige sygdomme, og hvad de går ud på, men hvordan en typisk behandling vil foregå.

Det er vigtigt at sætte fokus på de forskellige behandlingsformer, hvis man ønsker at hjælpe så mange som muligt.

 

Rehabilitering og re-socialisering er væsentligt 

For at sikre at de udsatte personer bliver helbredt er det vigtigt at rehabilitering og re-socialisering bliver til en integreret del af behandlingen. Studier viser at en kombinering af disse to ting og den almene tilgang til sygdommen har den højeste helbredelsesprocent. Denne metode er også med til at give patienten en lav tilbagefaldsrisiko – hvilket jo egentlig er den vigtigste parameter. Ingen ønsker at blive behandlet, for så at skulle falde tilbage i de samme vaner. Dette tager hårdt, både på patienten, men også de pårørende. Kildehøj er indtil videre det eneste behandlingscenter i Danmark, der tilbyder denne form for behandling.

En behandling på et af landets centre vil bestå af et intensivt arbejde af personalet, udarbejdet til den individuelle patient. Det er vigtigt at arbejde efter individuelle personskemaer, da der er stor forskel på hvordan man er påvirket af sygdommen.

 

Det rigtige behandlingskoncept 

Der findes mange metoder til hvordan man behandler udsatte for enten anoreksi, bulimi, ortoreksi og BED, men dette eksempel har taget udgangspunkt i et empirisk og skræddersyet behandlingstilbud fra Kildehøj 

  1. Først vil der blive foretaget en vurdering af personens fysiske tilstand
  2. Dernæst vil der ske en rehabiliteringer af personens spisevaner. Dette skal give personen den rette mængde energi til resten af forløbet
  3. Behandlingen fortsætter med fokus på medicinske komplikationer og konsekvenser ved den individuelle spiseforstyrrelse
  4. Har personen fået psykiske lidelser som en konsekvens af sygdommen vil disse blive diagnosticeret og behandlet
  5. Behandlingscentret vil hjælpe med at fjerne den forkerte opfattelse af krop og identitet
  6. Afslutningsvis vil der blive sat individuelle mål, således at man giver personen det bedste udgangspunkt efter selve behandlingen.

 

 

 

 

Anders