Varmepumper til de danske vejrforhold

shutterstock_136818842

Opvarmning med varmepumpe

Varmepumper er en opvarmningskilde der benytter den naturlig energi i udeluften eller jorden. Enten trækker varmepumpen energi ud af luften eller fra jorden, og dette er med til at skabe varme i boligen og give varmt brugsvand. Du kan læse mere om varmepumper på www.varmepumpetilbud.dk

Man kan undre sig over, hvordan varmepumper kan fungere i Danmark, da temperaturerne er så svingende, hvilket også påvirker temperaturen i luften og jorden. Dog påvirker dette ikke varmepumperne og du vil altid kunne få varme til din bolig og brugsvand i Danmark.

Det danske klima

Det danske klima byder på meget forskelligt slags vejr. Dette er ofte påvirket af at være et tempereret klima, som betyder at vintrene i landet er så kolde at der er et stop i planternes vækst. Vintrene i Danmark anses for værende milde og gennemsnitstemperaturen er på omkring 0 grader.  Somrene er ofte kølige og har en gennemsnitstemperatur på 15,7 grader.

I Danmark kan der forekomme meget kolde vintre, også kaldes isvintre – ligesom der kan forekomme meget varme somre. Derfor skal varmepumpen kunne arbejde under meget forskellige forhold, hvilket de sagtens kan. Du har endda mulighed for, udover at få opvarmet din bolig om vinteren, at få nedkølet din bolig om sommeren.

Danmark er omringet vand, hvilket giver et kystklima. Dette er kendetegnet ved, at der kan være op til 18 graders forskel, fra den varmeste til den koldeste måned. Derfor varierer temperaturen i både jorden og luften også meget, hvilket er energikilden for varmepumpen.

Hvordan fungerer den?

Som ovenstående indikerer, skal en varmepumpe kunne klare lidt af hvert – Specielt hvis du både ønsker at opvarme og afkøle din bolig, da de danske vejrforhold er så varierende. Dog er dette intet problem og varmepumper fungerer fint i det danske klima.

En luft-til-vand varmepumpe fungerer ved at energien fra udendørsluften bliver omdannet til en varm væske, som sendes ind til din boligs varmtvandsbeholder. Væsken opvarmer vandet i beholderen, som derefter bruges til at opvarme boligen og brugsvandet. Det er ventilatoren i udedelen af varmepumpen, som trækker luften ind forbi en varmeveksler. I denne bliver varmen udvundet og derefter sendt ind til en kompressor ved hjælp af væske. Kompressoren hæver temperaturen i væsken.

En jordvarmepumpe trækker varmen ud af jorden, ved hjælp af slanger der er gravet ned i jorden. I denne slange er der en væske, som bliver sendt til selve varmepumpen, hvorefter temperaturen i væsken bliver hævet ved hjælp af en kompressor, som foretager en trykøgning. Derefter kan væsken bliver sendt videre ind til varmtvandsbeholderen, som sørger for at du både kan få opvarmet din bolig, men også dit brugsvand.

Anders