Har du et fysisk krævende job? Så vær OBS på disse alvorlige konsekvenser

benyt totalenterprise

Når man hører om fysisk hårdt arbejde, tænker mange mennesker på håndværkere, såsom snedkere, tømrere, eller slagteriarbejdere, der knokler mange timer i streg i et højt arbejdstempo og med stor fysisk belastning.

Der viser sig at være en tydelig sammenhæng. Disse arbejdsstillinger kategoriseres nemlig også som værende blandt de hårdeste. Det er muligvis også derfor at udbuddet på tømrerfirmaer, der f.eks. tilbyder totalentreprise er så stort.

Fysisk nedslidende arbejde

At have et fysisk hårdt job, som eksempelvis slagterimedarbejder, betyder i mange tilfælde, at man kan opleve diverse fysiske kropssmerter, specielt hvis man har udøvet det samme stykke arbejde i årevis.

I fysisk hårde arbejdsmiljøer kan man samtidigt argumentere for, at man opbruger endnu mere af sin fysiske, men også mentale energi, end i mange andre jobstillinger. Dette kan betyde, at man ofte ved fyraftenstid har et større behov for at slappe af og koble af efter en lang og hård dag, for dermed at samle energi til næste dag.

Hvis man ikke er ekstra opmærksom på sine daglige vaner, kan dagligdagen hurtigt gå hen og blive en ond cirkel, hvor fritiden kun bliver brugt på at samle kræfter og lade op til næstkommende arbejdsdag. En undersøgelse af bygningsarbejdere har dog vist, at flere håndværkere udtrykker, at de ikke er følelsesmæssigt berørte af arbejdet, men i højere grad fysisk nedslidte.

Nedsætter fysisk hårde jobs livskvaliteten?

Spørgsmålet er hvorvidt man generelt set kan sige, at personer med hårde samt nedslidende jobs har en lavere livskvalitet end andre. Det er altid en individuel og subjektiv vurdering for det enkelte individ, hvorvidt vedkommende føler sig hårdt presset på arbejdspladsen og oplever en lavere livskvalitet som årsag deraf.

Der kan dog ses en generel tendens. Faktorer såsom eksempelvis social omgangskreds og fysisk samt mental sundhedstilstand er faktorer, der i mange tilfælde påvirker individets lykke og dermed også livskvalitet.

Livskvalitet inden for tømrerfaget

I tømrerfaget må man gå ud fra, at det sociale fællesskab oftest kan være lige så godt som i andre brancher. Dog kunne man forestille sig, at det fysisk hårde arbejdsmiljø kan medføre kropslige smerter og i nogle tilfælde længerevarende smerte, der fører til deciderede arbejdsskader, som nogle personer døjer med resten af livet.

Smerter er ikke blot fysiske, men kan også blive en plage i hverdagslivet, der kan forårsage en dårlig, fysisk og mental helbredstilstand. Derudover er der en stigende tendens til, at personer med et lavere uddannelsesniveau i højere grad har tendens til at blive ramt af stress og depression, hvilket også understøtter teorien om, at personer med fysisk hårde jobs har en lavere livskvalitet.

Anders