Hvor skal barnet bo?

Hvor skal barnet bo?

Står du i den trælse situation at skulle skilles fra din tidligere partner? Og har I børn, som nu skal vænne sig til skilte forældre? Så er der særligt en ting, der ofte er svært for forældre at beslutte: Hvor skal barnet bo? Tænk hvis en af jer ønsker at flytte langt væk ─ måske helt til udlandet. Hvad gør man så?

I Danmark har vi regler på området, som er med til at sikre, at kriser, som eksempelvis en skilsmisse, kommer til at glide let og at der altid værnes om barnets tarv. Men hvordan er det lige med alle disse regler? Læs med her og få svar på alle dine spørgsmål.

Hvem bestemmer, hvor barnet skal bo?

I Danmark har vi det, som kaldes “bopælsretten”. Den forælder som besidder bopælsretten har egenhændigt retten til at bestemme, hvor i landet barnet skal bo og hvilken institution barnet skal gå i. Førhen kunne kun en forælder have denne bopælsret. I dag er det muligt for forældre at dele den.Ved delt bopælsret er man fælles om alle beslutninger, der vedrører barnets bopæl.

Kan barnet have to folkeregisteradresser?

Der er som udgangspunkt ikke muligt for nogle i Danmark at have folkeregisteradresse på mere end én adresse. Det samme gør sig gældende for skilsmissebørn. Dit barn kan altså ikke have registreret adresse hos både dig og den anden forældre.

I forhold til bopælsretten har dette dog ingen betydning. I princippet kan du sagtens have fuld bopælsret imens den anden forældre har barnet registreret på sin folkeregisteradresse, Så længe at du som minimum har delt bopælsadresse, har du medbestemmelse over, hvor i landet barnet skal bo.

Kan jeg flytte til udlandet med mit barn?

Ønsker du at flytte til udlandet med dit barn, skal du have den anden forælders samtykke, hvis i deler forældremyndigheden. Fuld bopælsret er altså ikke nok til at du kan bestemme, hvor i verden dit barn skal bo. Det giver dig kun ret til at beslutte barnets adresse indenfor Danmarks grænser.

Har du fuld forældremyndighed er sagen dog en anden. Med fuld forældremyndighed har du ret til at flytte til udlandet med dit barn. Afhængigt af omstændighederne kan der dog være nogle regler om eksempelvis samvær med den anden forælder, som kan besværliggøre dine flytteplaner en smule.

Hvad er bedst for barnet?

Det er ingen facit for, hvad der er bedst for barnet, når det kommer til, hvor barnet skal bo. Der er så mange parametre som spiller ind her. Har I brug for hjælp til at finde den bedste løsning, er det Familieretshuset som hjælper og rådgiver på dette område. I nogle tilfælde kan det være en god idé at alliere sig med en advokat, som kan tale din sag i en eventuel retssag

Anders