Vejafgifter på vej til de danske bilister

Produktivitetskommissionen har fornyligt i en ny rapport åbnet op for, at de danske bilister skal betale vejafgifter for at køre på særligt trafikerede veje i myldretiden. De danske bilister må derfor nok i højere grad vænne sig til tanken om, at de skal betale vejafgifter for hver kilometer de tilbagelægger i bilen.

Hvad er roadpricing?

Roadpricing er et system, hvor køretøjer skal betale for den faktisk kørte strækning i modsætning til bompenge, hvor der betales for at passere bomstationen eller betalingsringen. Road pricing kan være baseret på, at sted for indkørsel og udkørsel til vejnettet registreres eller på et satellitbaseret system, hvor der er anbragt en elektronisk brik i hver bil. Satellitbaseret roadpricing findes dog ikke i praksis nogen steder endnu, men kunne måske være en mulighed i fremtiden,

Hvorfor er roadpricing en god ide?

Trængsel i København er efterhånden et større problem og der er ingen udsigter til, at dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Det er derfor nødvendigt at indføre et system som roadpricing eller noget lignende, hvis der for alvor skal gøres noget ved trængslen. Ved indførelse af roadpricing, kunne man sætte priserne højere på de tidspunkter og strækninger, hvor trængslen er størst.

Konkret forslag – betal 50 øre per kilometer i bilen

Forslaget på en model for roadpricing fra trængselskommision lyder på, at fjerne registreringsafgiften og den grønne ejerafgift for bilisterne, mod at de til gengæld betaler 50 øre per kilometer tilbagelagt i bilen.

Modellen er bygget på en samfundsøkonomisk model, der tager højde for hvor store omkostningerne er for miljø, ulykker og trængsel. Planen er desuden, at der skal lægges særlige afgifter ind de steder, hvor der er særlige miljø og trængselsproblemer, typisk i de større danske byer. På nuværende tidspunkt er det højeste beløb, man ville komme til at betale, 2,5 krone per kilometer i myldretiden i det indre københavn.

Systemet vil fungere ved at hver bil har et måleinstrument der registrerer, hvor langt der køres. Afregningen kunne for eksempel ske på månedsbasis over PBS.

Du kan holde dig opdateret om sagen ved at læse transportmagasinet.

Anders